Actievoorwaarden

Algemene spelvoorwaarden
Mentos Gum Madtrip Jackpot Actie

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een deel van de Madtrip jackpot” van Mentos Gum die georganiseerd wordt door Perfetti Van Melle Benelux BV (Zoete Inval 20, 4815 HK Breda) (hierna: de Organisator).

 2. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met de voorwaarden.

 3. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via www.mentos.nl/madtrip.

 

Deelname en mechanisme ‘Win een deel van de Madtrip Jackpot’

 1. Deze actie loopt in Nederland van 1 september 2018 tot en met 27 oktober 2018 (de actieperiode).

 2. Deelname aan de actie geschiedt via aankoop van één actieproduct (multipack Mentos Gum rollen). Deze actieproducten zijn te herkennen aan de geelrode actiesticker op de voorzijde van de verpakking en de unieke actiecode die op de website dient te worden ingevuld.

 3. De wijze van deelname aan deze actie is als volgt:

 1. Koop een actieproduct Mentos Gum (te herkennen aan de actiesticker) gedurende de actieperiode.

 2. Ga naar www.mentos.nl/madtrip.

 3. Vul de benodigde gegevens in op de actiepagina.

 4. Vul de actiecode afkomstig van het aangekochte actieproduct in op de actiepagina.

 5. Verzend de gegevens.

 6. De deelnemer ziet direct of hij/zij een deel van de jackpot heeft gewonnen.

 1. Gedurende de campagne is op YouTube de stand van de te winnen jackpot te volgen. De jackpot wordt gevuld middels opdrachten die twee teams in de serie Madtrip bij elkaar spelen. De eindstand van de jackpot wordt bekend op zaterdag 13.10.2018 als de finale aflevering van Madtrip wordt uitgezonden.

 2. De door de deelnemers te winnen gezamenlijke jackpot loopt op tot maximaal €10.000. Iedere inzending maakt kans op een-twintigste deel van de jackpot, welke onder 20 winnaars zal worden verdeeld. De totale prijs per winnende actiecode kan dus oplopen tot €500.

 3. De actiecodes kunnen van 1 september 2018 tot en met 27 oktober 2018 worden ingevuld op de website. De actiecodes bestaan uit een reeks van 6 tekens (cijfers en letters) gedrukt op de achterzijde van iedere actiesticker.

 4. Iedere deelnemer die de stappen beschreven onder punt 6 volgt en voldoet aan de overige voorwaarden van de actie dingt mee naar de prijs.

 5. De trekking van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze, onder toeziend oog van een onafhankelijke derde partij. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Iedere deelnemer krijgt direct te zien of hij/zij een deel van de jackpot heeft gewonnen. Na afloop van de serie (op 13.10.2018) is de eindstand van de jackpot bekend en zal iedere winnaar de hoogte van zijn of haar geldprijs - uiterlijk 27 oktober 2018 - gecommuniceerd krijgen.

 6. De winnaar heeft vier weken na de persoonlijke bekendmaking van zijn of haar geldprijs, de tijd om te reageren per mail. Mocht de winnaar ter zijner tijd nog geen contact met de Organisator hebben opgenomen dan zal er een nieuwe winnaar onder de deelnemers worden geselecteerd. Alle deelnemers die voldoen aan de voorwaarden maken kans op de prijs.

 7. De prijs bestaat uit een geldbedrag (een deel van de jackpot) welke verloot zal worden over twintig deelnemers aan de actie via www.mentos.nl/madtrip.

 8. De prijs kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor andere diensten of producten.

 9. Er kan meerdere keren worden deelgenomen aan de actie, maar per persoon kan er slechts één keer een deel van de jackpot gewonnen worden.

 10. De winnaar van (een deel van) de jackpot zal worden verzocht zich te legitimeren voordat de geldprijs wordt uitgekeerd.

 11. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consumentenservice van de Organisator.

Te bereiken via het telefoonnummer: 0800-5536365 of via mentos@nl.pvmgrp.com.

 

 

Voorwaarden voor deelname

 1. De minimale leeftijd voor zelfstandige deelname aan deze actie is 18 jaar. Deelname van minderjarigen aan deze actie wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 2. Deelname is uitgesloten voor (A) eenieder die niet woonachtig is in Nederland, (B) de medewerkers van Perfetti van Melle Benelux BV, en (C) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is.

 3. De organisator behoudt zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in het geval van onjuiste of onvolledige informatie en of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator en ingeschakelde hulppersonen of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, typ- of zetfouten.

 

Privacy

 1. De door de deelnemer verstrekte (contact)gegevens worden door de Organisator uitsluitend gebruikt voor de actie en daaruit voortvloeiende promotie, één en ander conform de geldende wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

 

Slotbepalingen

 1. De geldprijs wordt door een derde partij (Towel Media BV) namens de Organisator overhandigd aan de winnaars. De verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de wet op de Kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.

 2. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Mentos Gum, telefonisch via 0800-5536365 of via email: mentos@nl.pvmgrp.com.

 3. Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met deze actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.